Posted tagged ‘Soppero’

Ann-Helén Laestadius: Hei söpö

desember 18, 2018

hei-sopoFinsk oversettelse av Laestadius sin Hej vacker (2010), som er oppfølgeren til Sms från Soppero (2007). Oversatt til finsk av Kaija Anttonen.

Vi møter er igjen 13-årige Agnes som skal tilbringe sommerferien hos sine besteforeldre i Soppero og med kjæresten Henrik.  Men det går ikke helt som planlagt. Henrik holder henne på avstand og det viser seg etterhvert at hans mor ikke ønsker at han skal omgås og slett ikke være kjæreste med en slik halvsame som henne som ikke kan snakke samisk. Han som er en ekte reindriftssamegutt. Som belønning har han fått en firhjuling. De begynner etterhvert alikevel å møtes i hemmelighet.

Sms från Soppero kom ut på finsk i 2017 – Terkkuja Sopperosta.

Siitä tulisi Agnesin paras kesäloma. Kuusi viikkoa Sopperossa. Vihdoinkin Agnes näkisi taas Henrikin, poroja hoitavan saamelaispojan, jonka kanssa oli viestitellyt ja istunut koneella satoja tunteja kotonaan Solnassa.Loma pohjoisessa ei kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan. Jalkapallokentällä Agnesia nimitetään Tukholmalaiseksi, ja yhtäkkiä Henrik kuulostaa kummalliselta puhelimessa eikä voi tavata Agnesia. Aivan kuin joku olisi päättänyt, ettei Agnes ole oikea saamelainen.Yllätyskirjeen myötä Agnes saa kuitenkin odottamattoman ystävän – ja kaikki muuttuu.Hei söpö on itsenäinen toinen osa ruotsinsaamelaisen Ann-Helen Laestadiuksen neliosaisesta Soppero-sarjasta. Kirjasarja kertoo lämpimästi Tukholman seudulla asuvasta 13-vuotiaasta Agnesista, joka uskaltaa lähteä kulkemaan omaa tietään.

ISBN: 9789526841359. Kieletär Inari, 2018. 207 s. Heftet. 267.- (kan kjøpes gjennom adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Sms från Soppero (EPUB)

november 22, 2018

sms-fran-sopperoE-bokutgave av Laestadius sin populære ungdomsroman Sms från Soppero (2007).

Trettonåriga Agnes lär sig samiska i smyg. Riktigt spännande blir det när hon börjar messa med en snygging i byn Soppero. Men det är inte alldeles okomplicerat. Hur samisk är Agnes egentligen, och hur ska hon vara som same? Och kommer kompisarna hemma i Solna att förstå?

Sms från Soppero vann Nordiska Museets barnbokstävling 2007 på temat «Att vara ung same idag». Den är första delen i serien om Agnes; Hej vacker och Ingen annan är som du är del två och tre. Svensk tekst.

ISBN: 9789129685114. Rabén & Sjögren, 2012. PDF/EPUB. 63.- (kan kjøpes fra adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Bara dra (MP3)

november 21, 2018

bara-dra.jpgLydbokversjon av Ann-Helén Laestadius sin Bara dra (2018). Lest inn på svensk av Thomas Ekelöf.

Hun har skrivit en lättläst gnistrande berättelse om en tonårings längtan bort från tradition och krav. Men när är man fri? undrar Johannes.

Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero. Han har hoppat av gymnasiet eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln. Men Johannes vill någonting annat. Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt hemifrån. Men om han gör det sviker han sin familj. Så träffar han Minna. Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne.

ISBN: 9789170537677. LL-förlaget, 2018. MP3, 2t, 18 min.) 79.- (kan kjøpes gjennom adlibris.com)

Ann-Helen Laestadius: Dušše bijadit (MP3)

november 21, 2018

dusse-bijadit lydLydbokversjon av Laestadius sin Dušše bijadit(2018). Lest inn på nordsamisk av Magne Ove Varsi.

Johanneser 19 og bor med sin familie i Övre Soppero. Han har slutet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften, selv om han ønsker å gjøre noe annet. Søke en jobb, studere, flytte langt hjemmefra. Om han gjør det så sviktet han sin familie. Møtet med Minna blir viktig for han. Hun går sin egen vei og lar ikke noen andre bestemme over seg.

Johannes lea ovccinuppelogi jahkásaš ja orro bearrašiinnis Badjesohpparis. Son lea heaittihan joatkkaskuvlla danne go su váhnemat dárbbašeaba su boazobarggus. Muhto Johannesis lea iežá dáhttu. Várra ohcat barggu, váldit oahpu, johtit guhkás eret ruovttus. Muhto jus son dan dahká dalle son beahttá su veaga.De son gávnnada Minnain. Son bargá nu go ieš háliida, ii divtte geange mearridit su badjel. Duostá go Johannes bargat nu go son dahká?

9789170537684. LL-förlaget, 2018. MP3. (3 t, 15 min.)79.- (kan kjøpes gjennom adlibris.com).

Ann-Helén Laestadius: Ajve vuelkedh

august 20, 2018

ajve-vuelkedhLaestadius sin lettleste roman Bara dra (2018) om nitten år gamle Johannes fra Øvre Soppero i sørsamisk oversettelse. Romanen skildrer en tenårings lengsel bort fra tradisjon og krav.

Johannes har sluttet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften. Men han ønsker å gjøre noe annet. Finne en jobb eller studere og flytte langt hjemmefra. Men om han gjør det svikter han sin familie. Så treffer han Minna som går sin egen vei. Hun lar ingen bestemme over seg. Johannes blir forelsket.

Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen. Romanen er også oversatt til lulesamisk og nordsamisk.

Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta. Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh?

ISBN: 9789188073563. LL-förlaget, 2018. 176 s. Heftet. 131 SEK. (kan kjøpes gjennom adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Ber vuolgget

august 20, 2018

ber-vuolggetLaestadius sin lettleste roman Bara dra (2018) om nitten år gamle Johannes fra Øvre Soppero i lulesamisk oversettelse. Romanen skildrer en tenårings lengsel bort fra tradisjon og krav.

Johannes har sluttet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften. Men han ønsker å gjøre noe annet. Finne en jobb eller studere og flytte langt hjemmefra. Men om han gjør det svikter han sin familie. Så treffer han Minna som går sin egen vei. Hun lar ingen bestemme over seg. Johannes blir forelsket.

Oversatt til lulesamisk av Barbro Lundholm. Romanen er også oversatt til nordsamisk og sørsamisk.

Johannes la lågenanavtsejagák ja årru fuolkijnis Badje Sohparin. Guodám la gymnásav danen gå äjgáda dárbahi suv ällosujton.

Mavas Johannes sihtá iehtjádav dahkat. Márjju bargov åhtsåt, låhkåt, jåhtet hejmas mälggadij. Valla jus dav dahká de ietjas fuolkev bähttá.

De Minnájn gávnat. Dahká mejt iesj sihtá, ij avtak dibde suv badjela mierredit. Duosstá gus Johannes sämmiláhkáj dahkat?
ISBN: 9789188073556. LL-förlaget, 2018. 170 s. Heftet. 131 SEK. (kan kjøpes gjennom adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Dušše bijadit

august 20, 2018

dusse-bijaditLaestadius sin lettleste roman Bara dra (2018) om nitten år gamle Johannes fra Øvre Soppero i nordsamisk oversettelse. Romanen skildrer en tenårings lengsel bort fra tradisjon og krav.

Johannes har sluttet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften. Men han ønsker å gjøre noe annet. Finne en jobb eller studere og flytte langt hjemmefra. Men om han gjør det svikter han sin familie. Så treffer han Minna som går sin egen vei. Hun lar ingen bestemme over seg. Johannes blir forelsket.

Oversatt til nordsamisk av John E. Utsi. Romanen er også oversatt til lulesamisk og sørsamisk.

Johannes lea ovccinuppelogi jahkásaš ja orro bearrašiinnis Badjesohpparis. Son lea heaittihan joatkkaskuvlla danne go su váhnemat dárbbašeaba su boazobarggus.

Muhto Johannesis lea iežá dáhttu. Várra ohcat barggu, váldit oahpu, johtit guhkás eret ruovttus. Muhto jus son dan dahká dalle son beahttá su veaga.De son gávnnada Minnain. Son bargá nu go ieš háliida, ii divtte geange mearridit su badjel. Duostá go Johannes bargat nu go son dahká?

ISBN: 9789188073549. LL-förlaget, 2018. 174 s. Heftet. 131 SEK. (kan kjøpes gjennom adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Bara dra

mars 15, 2018

bara dra.jpgAnn-Helén Laestadius har skrevet en lettlest roman en tenårings lengsel bort fra tradisjon og krav. Romanen handler om Henriks storebror Johannes. Henrik er kjent fra Laestadius’ romaner om Agnes fra Solna og Henrik fra Soppero.

Johannes er nitten år og bor med sin familie i Övre Soppero. Han har hoppet av gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften. Men Johannes ønsker å gjøre noe annet. Kanskje søke en jobb, studere og flytte langt hjemmefra. Men om han gjør det så sviker han sin egen familie. Så treffer han Minna. Hun går sin egen vei og lar ingen andre få bestemme over henne. Svensk tekst. Romanen er planlagt utgitt i nordsamisk, lulesamisak og sørsamisk oversettelse.

Hon behärkar enkelhetens konst (27.04.18, Norrbottens kuriren, Jan-Olov Nyström)

ISBN: 9789188073532. LL-förlaget. 168 s. Heftet. 110.-(kan kjøpes fra adlibris)