Posted tagged ‘samerett’

Samer : om Nordmalingdomen och om ett urfolks rättigheter och identitet

oktober 9, 2014

samer2011 er et merkeår i svensk historie. Da gikk for første gang en rettslig prosess de svenske samenes vei med Nordmalingdomen i Högsta Domstolen. I boken beskrives den juridiske prosessen av advokatene som representerte samebyene.

Forfatterne av artiklene representerer ulike fagområder og bidrar med sine ulike erfaringer, kunnskap og etnisk tilhørighet. Alle er dog enige om at samene som urfolk utgjør en umistelig del av det svenske samfunnet og svensk historie. Svensk tekst.

Mer om Nordmalingdomen:

Samebyarna vann Nordmalingsmålet (Advokaten, nr. 5/2011, årg. 77)

Nordmalingsdomen en statlig beställning (Västerbottens-kuriren , 07.05.2011)

ISBN: 9789175174877. Recito Förlag, 2013. 431 s. Heftet. 372.- (kan kjøpes gjennom adlibris.com)

Susann Funderud Skogvang: Samerett, 2. utgave

mars 5, 2009

samerettDenne boka gir en innføring i samerett. Formålet er å gi leseren en oversikt over hvilke rettslige spørsmål samerett reiser, samt hvilke utfordringer det samiske folk står ovenfor når det gjelder rettighetsproblematikk og det å  gjøre sameretten mer tilgjengelig, anvendelig og lettere forståelig.

Det har vært en omfattende utvikling av faget siden arbeidet med første utgave ble sluttført i 2001. I tillegg til en generell oppdatering av innholdet i første utgave, er nytt regelverk, ny rettspraksis og nye utredninger innarbeidet. Videre er det i denne utgaven lagt større vekt på metodespørsmål og samisk rett.
Målgruppen er studenter, advokater, dommere og andre som arbeider med eller har interesse for samerettslige spørsmål. Boken vil også danne grunnlag for videre samerettsforskning. Ved utformingen er det derfor lagt vekt på at den skal kunne tjene som et nyttig oversikts- og oppslagsverk. Har litteraturliste og stikkordregister.
ISBN: 978-82-15-01340-4. Universitetsforlaget, 2009. 332 sider. Pris: 449.-