Posted tagged ‘rein’

Inga Borg: Pluppe jïh miesie

oktober 25, 2018

pluppe_jih_miesie.jpgSørsamisk oversettelse av Inga Borgs Plupp och renkalven (1997) hvor Plupp følger en reinkalv gjennom sitt første leveår.

Inga Borgs bildebøker om den lille, blåhårete Plupp er en favoritt i samiske familier, fordi fjellnaturen, dyrelivet og gamma som er Plupps hverdag har mange likhetstrekk med den tradisjonelle samiske livsformen.

Oversatt til sørsamisk av Sara Marja Magga.

Pluppe lea onneradtje. Dïhte juvrigujmie maahta soptsestidh. – Buerie biejjie Pluppe! Daelie gïjre! Daelie hov rahtjije bovtsh båetieminie!

ISBN: 978-82-93402-28-2. Gïelem nastedh, 2018. 24 s. Innb. 100.-

Madeleine Renhuvud: Renkalven Mavve på vingliga ben

mai 7, 2015

renkalven mavveOversettelse til svensk av Renhuvuds billedbok på sørsamisk Miesie Mavve vïdtjele juelkiej nelnie (2011).

Reinkalven Mavve blir født en kald og vindfull vårdag på en snøfri flekk på fjellet. Mavve er tillitsfull og nysgjerrig og begir seg straks ut på eventyr. Mavve blir skremt av en ørn, faller i en bekk og ender opp hos Sajvefolket.

Renhuvud har selv illustrert boka.

ISBN:978-82-90625-79-0, DAT, 2015. 23 s.Innb. 110.-

Marry A. Somby: Reinkalven lille Bizi – den flygende pilot

november 19, 2014

reinkalven lille BiziOversettelse til norsk av Marry A. Sombys barnebok Čerbmen Bizi – girdipilohtta (2013)

Ettårskalven Bizi, vandrer alene rundt fordi mora har vraket den. Han opplever mye rart i møte med konkurransereinen, villreinen, reinsbukken, elgen, filmstjernereinen,og turistreinen og gullsimla. Etter å ha møtt turistreinen, Silgon, ønsker Bizi  seg tilbake til mora. Gullsimla utstyrer han med vinger og hjelper han tilbake.

Oversatt til norsk av forfatteren selv. Berit Marit Hætta har illustrert boka. Aldersgruppe: 6-9 år.

Boka er nominert til Nordisk råds  barne- og ungdomslitteraturpris i 2016 fra det samiske språkområdet.

ISBN: 978-82-7374-960-4. Davvi girji, 2014. 40 s. 175.-

Marry Ailonieida Somby: Čerbmen Bizi – girdipilohtta

oktober 28, 2013

Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2016859 omslag.inddMarry Ailonieida Sombys nye barnebok handler om ettårskalven Čerbmen Bizi, som vandrer alene rundt etter å ha blitt forlatt av mora. Čerbmen Bizi opplever mye rart i møte med konkurransereinen, villreinen, reinsbukken, elgen, filmstjerne-reinen, turistreinen og gullsimla. Etter å ha møtt turistreinen, Silgon, drar Bizi tilbake til mora.

Nordsamisk tekst. Berit Marit Hætta har laget illustrasjonene. For barn i alderen 6-9 år. Boka er oversatt til lulesamisk og sørsamisk.

Boka er nominert til Nordisk råds  barne- og ungdomslitteraturpris i 2016 fra det samiske språkområdet.

Marry Ailonieida Somby ođđa mánáidgirji lea earálágan bohccuid birra! Čerbmen Bizi, man eadni lea hilgon, vánddarda okto meahcis. Dat vásiha ollu ipmašiid. Gilvala gilvobohccuin. Ruohttá gottiin, mii fillehallá ruohttat jođánabbot go haksá hájáid maid biegga buktá. Ii divtte iežas fillehallat filbmabohccui, mii lea johtán birra máilmmi. Bizi mearrida vuolgit eadnis lusa maŋŋil go lea deaivvadan turistabohccuin. Láhppo dohko manadettiin.

Berit Marit Hætta lea ráhkadan govaid girjái. Girji lea jorgaluvvon julevsámegillii ja máttasámegillii.

ISBN: 978-82-7374-859-1. Davvi girji, 2013. 43 s. 175.-

Sørsamisk utgave: ISBN: 978-82-7374-862-1. Davvi girji, 2013. 43 s. 175.-

Lulesamisk utgave: ISBN: 978-82-7374-861-4. Davvi girji, 2013. 43 s. 175.-

Berit Nergård: Gávpogii mannamin/På tur til byen

august 21, 2013

gavpogii mannaminFørste bok i en ny eventyrserie barn – Miesázat/Reinkalvene.

Tidlig en morgen ser Hvitpels og Gråpels en ørn som flyr med en reinkalv i klørne. Den lander på en klippe og slipper reinkalven, men reinkalven sparker ørna så hardt i hodet at begge faller utenfor klippekanten og lander i et myrhull. Reinkalven klarer å karre seg opp og ser ut som et myrtroll. Nå var de tre stykker som var på vei til sommerbeitet, til byen. Men først måtte de våge å gå forbi Stalloen.

Tekst på nordsamisk og norsk. Aldersgruppe: 6-9 år. Illustrasjoner av Malle Remmel.

Ovtta iđit oaidniba miesášguovttos Gabba ja Čuoivvat ahte goaskin girdá ja das lea vel ruksesmiessi gaccaid gaskkas. Báktesteallis luoitilii goaskin miesáža, muhto ieš čievččahalai nu garrasit ahte goappašagat gahčaiga báktesteallis opmui mii lei das vuolábealde. Doppe boahnárasttii miesáš bajás ja lei dego jeaggestállu. Dál sii ledje golmmas mátkkis geasseorohahkii, gávpogii. Muhto álggos galge duostat mannat Stálu meaddel.

ISBN: 978-82-7374-858-4. Davvi girji, 2013. 60 s. 165.- (kan kjøpes bl.a. gjennom haugenbok.no)

Madeleine Renhuvud: Miesie Mavve vïdtjele juelkiej nelnie

april 12, 2011

Miesie Mavve (reinkalven Mavve) er bildebok for barn på sydsamisk, skrevet og illustrert av Madeleine Renhuvud som er oppvokst i Mittådalen i Sverige. I dag bor hun i Falun hvor hun til daglig arbeider som lærer.

Reinkalven Mavve blir født en kald og forblåst vårdag på en barflekk i fjellet. Den er en nysgjerrig pjuskete nyfødt kalv som straks gir seg ut på eventyr. Den erfarne moren, simla, forsøker å veilede sin kalv men til tross for det havner lille Mavve i problemer. Mavve blir skremt av en ørn, ramler i en bekk og ender opp hos Sajvefolket.

Sørsamisk tekst. Aldersgruppe: 3-6 år.

ISBN: 978-82-90625-65-3. DAT, 2011.  23 s. 110.-(kan bl.a. kjøpes fra haugenbok.no)