Posted tagged ‘Nord-Sverige’

Ann-Helén Laestadius: Sms från Soppero (EPUB)

november 22, 2018

sms-fran-sopperoE-bokutgave av Laestadius sin populære ungdomsroman Sms från Soppero (2007).

Trettonåriga Agnes lär sig samiska i smyg. Riktigt spännande blir det när hon börjar messa med en snygging i byn Soppero. Men det är inte alldeles okomplicerat. Hur samisk är Agnes egentligen, och hur ska hon vara som same? Och kommer kompisarna hemma i Solna att förstå?

Sms från Soppero vann Nordiska Museets barnbokstävling 2007 på temat «Att vara ung same idag». Den är första delen i serien om Agnes; Hej vacker och Ingen annan är som du är del två och tre. Svensk tekst.

ISBN: 9789129685114. Rabén & Sjögren, 2012. PDF/EPUB. 63.- (kan kjøpes fra adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Inte längre min (EPUB)

november 21, 2018

inte langre minOppfølger til Tio över ett (2016) som Laestadius fikk Augustprisen for i 2016.

Det har gått ett år siden avslutningen av forrige bok. Maja har flyttet til et nytt hus. Rivingene pågår i Kiruna. Noen gamle trehus flyttes til en ny plass i byen. Det viser seg at Majas gamle hus er ett av dem. Problemet er bare at de andre familiemedlemmene ønsker ikke i flytte tilbake til det gamle huset.

Bestevenninna Julia har flyttet til Luleå og byttet dialekt, begynt å sminke seg og fått en ny venninnne. Maja har vært sammen med Albin ett år. Men hvorfor er han så unnvikende? Hun ønsker seg et nærmere forhold.

ISBN: 9789129713299. Rabén & Sjögren, 2018. 112.- (kan kjøpes gjennom adlibris.com)

Ann-Helén Laestadius: Tio över ett (MP3)

november 21, 2018

tio-over-ettLydbokversjon av Laestadius sin roman for ungdom Tio över ett som var vinner av Augsustprisen i 2016. Boka er lest inn på svensk av Katarina Cohen.

Maja kan inte sova. Hon vill, men hon kan inte. Varje natt ställer hon klockan på tio över ett. Vem ska annars väcka mamma, pappa och lillasyster när huset rasar ner i gruvhålet? Under sängen har hon en väska med ombyten, ficklampa och andra viktiga saker. Om de måste fly, hals över huvud.

LKAB spränger under jord och Kiruna ska flytta. Familjen har fått en ny fin lägenhet, men det enda Maja vill är att bo kvar i sitt gamla hus. Hon litar inte på politikerna och bolagscheferna som säger att stan inte kan rasa. Hon hör ju mullret av sprängningarna på natten, hon känner ju hur marken skakar!

Maja oroar sig för att bästisen Julia ska bli tvungen att flytta till Luleå och att Albin i parallellklassen ska bli kär i någon snygg handbollstjej. Men ingenting skrämmer henne lika mycket som gruvan.

Ann-Helén Laestadius kryper under skinnet på högstadietjejen Maja och beskriver hennes känslor och rädslor så att man verkligen är där, i ett kyligt Kiruna där förändringens vindar blåser.

Tio över ett vann Augustpriset 2016 i kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok.

ISBN: 9789129704952 . Rabén & Sjögren, 2017.  MP3 (7 t., 18 min. ) 79.- (kan kjøpes gjennom adlibris.com)

Ann-Helén Laestadius: Bara dra (MP3)

november 21, 2018

bara-dra.jpgLydbokversjon av Ann-Helén Laestadius sin Bara dra (2018). Lest inn på svensk av Thomas Ekelöf.

Hun har skrivit en lättläst gnistrande berättelse om en tonårings längtan bort från tradition och krav. Men när är man fri? undrar Johannes.

Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero. Han har hoppat av gymnasiet eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln. Men Johannes vill någonting annat. Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt hemifrån. Men om han gör det sviker han sin familj. Så träffar han Minna. Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne.

ISBN: 9789170537677. LL-förlaget, 2018. MP3, 2t, 18 min.) 79.- (kan kjøpes gjennom adlibris.com)

Ann-Helen Laestadius: Dušše bijadit (MP3)

november 21, 2018

dusse-bijadit lydLydbokversjon av Laestadius sin Dušše bijadit(2018). Lest inn på nordsamisk av Magne Ove Varsi.

Johanneser 19 og bor med sin familie i Övre Soppero. Han har slutet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften, selv om han ønsker å gjøre noe annet. Søke en jobb, studere, flytte langt hjemmefra. Om han gjør det så sviktet han sin familie. Møtet med Minna blir viktig for han. Hun går sin egen vei og lar ikke noen andre bestemme over seg.

Johannes lea ovccinuppelogi jahkásaš ja orro bearrašiinnis Badjesohpparis. Son lea heaittihan joatkkaskuvlla danne go su váhnemat dárbbašeaba su boazobarggus. Muhto Johannesis lea iežá dáhttu. Várra ohcat barggu, váldit oahpu, johtit guhkás eret ruovttus. Muhto jus son dan dahká dalle son beahttá su veaga.De son gávnnada Minnain. Son bargá nu go ieš háliida, ii divtte geange mearridit su badjel. Duostá go Johannes bargat nu go son dahká?

9789170537684. LL-förlaget, 2018. MP3. (3 t, 15 min.)79.- (kan kjøpes gjennom adlibris.com).

Ann-Helén Laestadius: Pimpelfiske

oktober 26, 2018

pimpelfiskePimpelfiske er Ann-Helén Laestadius sin første bildebok og skildrer et fiskeeventyr på en innsjø i Nord-Sverige. Laestadius ønsker å vise en hverdag og natur som er ukjent for mange barn. Den er illustrert av naturskildreren Jessica Berglund. Svensk tekst. For aldersgruppen 3-6 år.

Malte skal pimpelfiske for første gang. Mormor, morfar og Malte kjører med scooter ned til den sjøen. Morfar drar i gang den store grønne isborren og borrer gjennom den tykke isen og fester så en gul larve på kroken og rekker spøet til Malte. Så er det bare å vente…

ISBN: 9789178130184. Lilla piratförlaget., 2018. 26 s. Innb. 85.- (kan kjøpes gjennom adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Inte längre min

september 20, 2018

inte langre minAnn-Helen Laestadius har skrevet oppfølger til romanen Tio över ett (2016) som fikk Augustprisen samme år.

Nå har Maja flyttet til andre siden av byen Kiruna. Hun savner sin bestevenninne Julia som er flyttet til Luleå. Hennes kjæreste Albin er unnvikende, mens Maja gjør alt for å komme nærmere han. Går det ikke an å stole på noen lengre?

Gruvebyen Kiruna i Nord-Sverige har verdens blikk på seg når de første husene skal flyttes, og blant disse er et helt spesielt grønt hus med rødt plasttak.

Svensk tekst. Romanen er dedikert til alle som vokste opp Bromsgatan 2-8.

Det er inte fascinerande, det er provocerande (Ann-Helén Laestadius, Raben & Sjögren, 17.09.18)

Tilgjengelig i Storytel: Ann-Helén Laestadius (2018)

ISBN: 978-91-29-71043-4. Rabén & Sjögren, 2018. 282 s.

Ann-Helén Laestadius: Ajve vuelkedh

august 20, 2018

ajve-vuelkedhLaestadius sin lettleste roman Bara dra (2018) om nitten år gamle Johannes fra Øvre Soppero i sørsamisk oversettelse. Romanen skildrer en tenårings lengsel bort fra tradisjon og krav.

Johannes har sluttet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften. Men han ønsker å gjøre noe annet. Finne en jobb eller studere og flytte langt hjemmefra. Men om han gjør det svikter han sin familie. Så treffer han Minna som går sin egen vei. Hun lar ingen bestemme over seg. Johannes blir forelsket.

Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen. Romanen er også oversatt til lulesamisk og nordsamisk.

Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta. Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh?

ISBN: 9789188073563. LL-förlaget, 2018. 176 s. Heftet. 131 SEK. (kan kjøpes gjennom adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Ber vuolgget

august 20, 2018

ber-vuolggetLaestadius sin lettleste roman Bara dra (2018) om nitten år gamle Johannes fra Øvre Soppero i lulesamisk oversettelse. Romanen skildrer en tenårings lengsel bort fra tradisjon og krav.

Johannes har sluttet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften. Men han ønsker å gjøre noe annet. Finne en jobb eller studere og flytte langt hjemmefra. Men om han gjør det svikter han sin familie. Så treffer han Minna som går sin egen vei. Hun lar ingen bestemme over seg. Johannes blir forelsket.

Oversatt til lulesamisk av Barbro Lundholm. Romanen er også oversatt til nordsamisk og sørsamisk.

Johannes la lågenanavtsejagák ja årru fuolkijnis Badje Sohparin. Guodám la gymnásav danen gå äjgáda dárbahi suv ällosujton.

Mavas Johannes sihtá iehtjádav dahkat. Márjju bargov åhtsåt, låhkåt, jåhtet hejmas mälggadij. Valla jus dav dahká de ietjas fuolkev bähttá.

De Minnájn gávnat. Dahká mejt iesj sihtá, ij avtak dibde suv badjela mierredit. Duosstá gus Johannes sämmiláhkáj dahkat?
ISBN: 9789188073556. LL-förlaget, 2018. 170 s. Heftet. 131 SEK. (kan kjøpes gjennom adlibris)

Ann-Helén Laestadius: Dušše bijadit

august 20, 2018

dusse-bijaditLaestadius sin lettleste roman Bara dra (2018) om nitten år gamle Johannes fra Øvre Soppero i nordsamisk oversettelse. Romanen skildrer en tenårings lengsel bort fra tradisjon og krav.

Johannes har sluttet på gymnasiet fordi foreldrene trenger han i reindriften. Men han ønsker å gjøre noe annet. Finne en jobb eller studere og flytte langt hjemmefra. Men om han gjør det svikter han sin familie. Så treffer han Minna som går sin egen vei. Hun lar ingen bestemme over seg. Johannes blir forelsket.

Oversatt til nordsamisk av John E. Utsi. Romanen er også oversatt til lulesamisk og sørsamisk.

Johannes lea ovccinuppelogi jahkásaš ja orro bearrašiinnis Badjesohpparis. Son lea heaittihan joatkkaskuvlla danne go su váhnemat dárbbašeaba su boazobarggus.

Muhto Johannesis lea iežá dáhttu. Várra ohcat barggu, váldit oahpu, johtit guhkás eret ruovttus. Muhto jus son dan dahká dalle son beahttá su veaga.De son gávnnada Minnain. Son bargá nu go ieš háliida, ii divtte geange mearridit su badjel. Duostá go Johannes bargat nu go son dahká?

ISBN: 9789188073549. LL-förlaget, 2018. 174 s. Heftet. 131 SEK. (kan kjøpes gjennom adlibris)