Posted tagged ‘forvaltning’

Øyvind Ravna: Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark

juni 6, 2013

finnmarkslovenForlaget skriver:

Denne boken omhandler den største enkeltendringen av eierskapet til de mest sentrale samiske landområdene i moderne tid.

Da finnmarksloven ble vedtatt i 2005, ble et over 200 år gammelt statlig eierregime erstattet av en grunnforvaltning der finnmarkingene selv fikk eierrådigheten. Et av hovedmålene med loven og eieroverføringen har vært å avløse usikkerheten og striden om retten til land og vann med trygghet og forutsigbarhet. Mange rettslige spørsmål står likevel ennå ubesvarte.

Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark er et bidrag til å besvare noen av disse spørsmålene. Antologien er den første større fremstillingen som analyserer rettighetene til Finnmarkseiendommens grunn etter at loven ble vedtatt. I boka behandles både materielle og prosessuelle spørsmål knyttet til rettsavklaringen. Reglene om alders tids bruk og reglene for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen i Finnmark vies dermed stor oppmerksomhet.

 

ISBN: 978-82-0542-505-7. Gyldendal, 2013. 750.- (kan kjøpes bl.a gjennom haugenbok.no)