Posted tagged ‘folklore’

Aage Solbakk: Hva tror vi på – noaidevuohta – en innføring i nordsamenes religion

august 29, 2016

hva_vi_tror_1En ny utvidet utgave av Hva vi tror på (2008). De nye kapitlene tar opp temaene frierferd og bryllupsskikker og gammel gravskikk. Boken gir en innføring i nord-samenes gamle religion. Den ser nærmere på hva noaidier, sjamaner, stod for før kristendommen gjorde sitt inntog i Sápmi. Norsk tekst.

Forlaget skriver:
Tittelen på boka mener vi passer bra. Den kunne kanskje vært Hva vi trodde på, og slik konstatere at vår før-kristne religion er borte. Det ville ikke være riktig. Fortsatt hører og leser vi om samiske noaidier, sjamaner. Noen har til og med valgt å stå fram og fortelle om sine spesielle evner. Det er ikke blitt mindre av dette etter at boken først kom ut i 2008. I denne boka møter vi ikke dagens noaidier, men lærer om hva de sto for før kristendommen gjorde sitt
inntog i Sápmi.

ISBN: 978-82-8263-208-9. ČálliidLágádus, 2016. 71 s. Heftet. 175.- (kan kjøpes gjennom haugenbok.no, adlibris.com og Biblioteksentralen)

Máidnasat Sámis – J.K. Qvigstad čohkken máidnasat jagiin 1880-1901 (CD)

august 13, 2012
 1

800 logu loahppageažis jođii Just Knud Qvigstad Sámis ja čohkkii máidnasiid, cuvccaid ja muitalusaid. Boađusin šadde njeallje assás girjji, mas leat muitalusat Stuorravuona rájis gitta Anárii. Girjjit almmuhuvvoje jagiin 1927-1929. Stálut, čáhcerávggat, háldit, eahpáraččat ja čuđit leat dieđusge dáin. Muhto doppe leat maiddái noaiddit, gonagasat, hánes báhpat ja jámehat. Jietnagirjji muitaleaddjit bohtet maiddái dain guovlluin gos muitalusat leat čohkkejuvvon. Daid sisdoallu rievdá báikkis báikái ja nu dahket suopmanat ge. Dán jietnagirjjis leat válljen unna oasáža dan rikkis máinnasmáilmmis man Qvigstad nu viššalit čokkii ja vurkii boahttevaš buolvvaide buorrin.

Denne lydbok er ett utvalg av de fortellinger J.K Qvigstad samlet inn blant samer under slutten av 1800-talet. Bøkene ’Lappiske eventyr og sagn’ (1927-1929) er en rik kilde av samisk fortellertradisjon. Ljudboken är inläst på nordsamiska.

ISBN 978-91-978810-3-6. Sámi Kompania, 2012. 5 CD. SEK 360:- Kan beställas från: Ájttes webb-shop.

Johan Turi: Muitalus sámiid birra

november 16, 2010

Det samiske forlaget ČálliidLágádus feirer at det er 100 år siden Johan Turi ga ut denne boka, som er den første ikke-religiøse samiske orginalboka. Utgivelsen er en praktutgave og inneholder over tredve av Turis egne illustrasjoner. Mange av dem er ikke publisert tidligere. Boka er en samisk klassiker og den er en verdifull kilde til samisk tradisjonskunnkap og samiske verdier. Nyutgivelsen av boka kommer ut i serien Sámi academica som litteraturviter Harald Gaski er redaktør for.

Våren 2011 blir boka gitt ut i norsk oversettelse for aller første gang og det kommer også en ny engelsk oversettelse av boka. Begge utgivelsene blir i samme praktversjon som den nordsamiske.

2010:s lea čuohte jagi áigi dassá go Johan Turi girji Muitalus sámiid birra ilmmai vuosttas geardde. Girji lea sámi klassihkar, ja almmuhuvvo dál ođđasit ávvugirjin. Girji ilbmá Sámi academica-ráiddus gudnejahttin dihtii Johan Turi dehálaš saji ja mearkkašumi sámi kulturhistorjjás, ja maiddá dan dihtii go Muitalus-girji lea guovddáš ja árra sámi čilgehus sámi diliid hárrái, mii heive hui bures oktii otná álgoálbmotdutkama eavttuiguin.
Girjjis leat mielde Johan Turi sárgumat, main lea iežaset árvu lassidiehtun dasa maid čála muitala.

ISBN: 978-82-8263-019-1. ČálliidLágádus, 2010. 198 s. 395.- (kan også bestilles gjennom Akademisk kvarter, Tromsø)

Øyemor- fødselsfortellinger fra Sápmi/Čalbmeeadni – riegadahttinmuitalusat Sámis/Eyemother – birth stories from Sápmi

november 1, 2010

Denne boka inneholder fødselsfortellinger fra tiden rundt svangerskap og fødsel.  Gjennom fortellinger møter du kvinner som har født barn i Sápmi i løpet av de siste hundre årene. Kvinnene forteller om sine gleder og sorger, og du kan lese om hjemmefødsler, navnedrømmer, dåpstradisjoner, folketro og hvordan kulturen rammer inn menneskelige relasjoner. Fortellingene gir utttrykk for holdninger, verdier og praksiser som er sentrale i kvinners verden og i samisk kultur.  Boka inneholder også en fotografiserie av Mari Karlstad som viser kvinneportretter fra Sápmi.

Boka er redigert og utgitt av SaraNord DA, en interesseorganisasjon som ble stiftet i 2005 og har som formål å støtte prosjektutvikling og formidling av fødselskultur og fødetradisjoner i nord. Øyemor er rettet mot et bredt publikum og spesielt mot de som studerer og arbeider med kvinnehistorie, kvinnehelse og jordmorfag i et kulturelt perspektiv eller i et urfolksperspektiv.

Alle tekstene er i norsk, nordsamisk og engelsk versjon.

ISBN: 978-82-303-1119-6. SaraNord DA, 2010. 347 s. 400.- (Ta kontakt på e-post for kjøp: SaraNord DA hansontoril4@gmail.com eller fra karabok.no og Akademisk kvarter i Tromsø)

Inger Katrine Juuso: Dálkemearkkat

september 28, 2010

Isak Saba Senteret i Varanger har gitt ut en bok om hvordan samene i Varanger har tolket og tolker værtegn. Boka er skrevet av Inger Katrine Juuso. Nordsamisk tekst. Boka er inndelt etter værtegn på himmelen og  værtegn med vann, dyr, fugler og insekter.

ISBN: 978-82-997242-4-1. Isak Saba guovddás, 2010. 80s. 130.-(kan også bestilles fra Karabok. no)