Posted tagged ‘farger’

Tim Hopsgood: Jöödtedh! snjågloe jeehti – akte gærja klaeriej

januar 16, 2015

joodtedhSørsamisk oversettelse av Tim Hopsgoods billedbok om farger Wow! said the owl eller Oi! sa ugla som den heter på norsk.

Ugler er våkne om natta og sover om dagen. De lever i nattemørket. Men denne lille ugla er nysgjerrig og bestemmer seg for å være våken en hel dag og, til sin store begeistring oppdager noe man aldri får øye på om natten: fargene!

For barn i alderen 0-3 år. Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Johansen. Utgitt av Gïelem nastedh i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

ISBN: 978-82-992976-9-1. Gïelem nastedh, 2014. 30 s. 100.- (kan bestilles fra Saemien sijte)

Alice M. Pedersen: Iŋggá meahccevázzin/Inga på tur i skogen

august 25, 2009

Inga_meahccevazzinTospråklig bildebok for de aller minste. Vi følger Inga på tur i skogen. Hun liker å telle og på veien finner hun ti ting av ulike farger. Inggá meahccevázzin er Alice M. Pedersens tredje tospråklige bildebok illustrert av forfatteren selv.

Guovttegielat girji unnimusaide. Mii cuovvulit Iŋggá vuovdemátkái. Son liiko lohkat ja vuovddis gávdná logi diŋgga iešguđetlágán ivvniiguin. Ingga meahccevázzin lea Alice M. Pedersena golbmat guovttegielat govvagirji ja son lea ieš govvidan girjji.

ISBN: 978-82-91973-36-4. Skániid girjie, 2009. Pris/Háddi: 190.-