Posted tagged ‘årbøker’

JÄMTEN 2016

mars 23, 2016

IMG_20160323_090650Årets Jämten bjuder in till fest!

I alla tider har människor ställt till med kalas, festligheter och högtidliga firanden för att uppmärksamma viktiga händelser – både privata och offentliga. I årets Jämten får vi läsa om många olika sorters festligheter, så som hur barnkalas vuxit fram och förändrats, från tillställningar i hemmet till en business på barnvänliga platser.

Bland mycket annat har också Bo Lundmark skrivit en artikel om Samernas björnfest

ISBN:  9789179482534 192 sidor Förlag: Jamtli Förlag  Pris 375 SEK

Boken kan beställas från förlaget,  Bokus eller Adlibris

#samiskbibliotek #björnfest #fester

Kárášjoga jahkegirji/Karasjok årbok 2015

desember 2, 2015

karasjok årbok 2015Den syvende utgaven av Kárášjoga jahkegirji/Karasjok årbok har andre verdenskrig, evakueringa og tida etter med forsynings- og gjenreisningshjelp som hovedtema. Det fortelles om ulike fluktløsninger, hvordan de livberget seg og om reinraider som brakte nødvendige forsyninger til folket som hadde overvintret i gammer.

Øvrig innhold i årboka er bl.a. fra tidlig 1900-tallet: Lokale foreningers virke, imponerende hager og helbredelsesformer. Dessuten om lokale smedhåndverkere og en gullgraver, og fra nyere tid om en modig kvinne som tar rattet i egen hånd. Årboka byr også på andre fortellinger, ulvehistorier og dikt.

Leat jearahan nisson- ja almmáiolbmuid nuppi máilmmesoađis, eváhkos ja váráiduhttin- ja ođđasis huksenveahki áiggis. Muitaluvvo báhtaremiin meahcái, birgenlágiin ja heargeráidduin mat bukte heahtedárbašiid álbmogii geat dálvvi badjel ledje orrun gođiin.

Jahkegirjji sisdoallun muđui lea ee. árrat 1900-logu áiggi servviid doaibmamis, hirpmahuhtti gilvvagárddiin ja dálkunvugiid birra Kárášjogas. Dasa lassin báikkálaš rávdeduojáriin ja golleroggis, ja ođđasat áiggis oavánis nissonolbmos guhte stivrrana váldá iežas háldui. Jahkegirji fállá maiddái eará muitalusaid, gumpeságaid ja divttaid.

ISSN 0803-785X. Davvi girji, 2015. 60 s. 150.-

Åarjel-saemieh – Samer i sør: årbok nr. 11

februar 26, 2014

åarjel-saemieh arbok 11Rettigheter er et gjennomgående tema for denne utgaven av årboka. Artiklene  belyser temaet gjennom det arbeid som i dag pågår for å dokumentere, bevare og formidle kunnskap om sørsamisk kultur. Temaet belyses også fra et historisk perspektiv og fra et internasjonalt urfolksperspektiv. Museumsdirektør Birgitta Fossum er redaktør.

ISBN: 978-82-93120-04-9. Saemien Sijte, 2013. 159 s. Innb. 345.-