Posted tagged ‘adopsjon’

Anna Sofie Bull Kuhmunen: En annan väntan – adoption i Saepmie – Sameland/Jeatjah vuertiemisnie – adopsjovne Saepmesne

mai 23, 2018

en annan vantanBok om adopsjon blant samiske foreldrer. Hvordan tar det samiske samfunnet imot de adopterte barna? Hvor finner man samenes fortellinger om internasjonal adopsjon? Anna Sofie Bull Kuhmunen forsøker å svare på det gjennom egne erfaringer og intervju med andre samiske par som har adoptert utenlandske barn. Tekst på svensk og sørsamisk.

Mannasinie akte gærja adopsjovnen bïjre gåessie joe dan gellieh gærjah daaroen gïelesne dan aamhtesen bïjre gååvnese? Daate gærja lea saemiej gïelh jïh saakestimmieh adopsjovnen bïjre.

 ISBN: 978-91-639-5937-0. Mandatus, 2018. 308 s. Heftet. 254.- (kan kjøpes fra adlibris)

Bodil Vidnes-Kopperud: Sjaavnjoe-nïejte (CD lydbok)

november 24, 2016

sjaavnjoeniejteLydbokutgave av Sjaavnjoe-nïejte (2015) av Bodil Vidnes-Kopperud. Boka er sørsamisk oversettelse av Ønskejenta (2007) som er en historie om adopsjonskjærlighet.  For barn i alderen 8-12 år.

Noras adoptivmor forteller om da hun hentet henne i Kina. Nora kjenner historien godt, og fyller ut morens beretning. En vakker fortelling om lengsel og om båndet mellom mor og datter. Ellen Bull Jonassen har oversatt boka til sørsamisk: Boka er lest inn av  Ejva-Krihke Jonassen.

Lydboka er gitt ut i samarbeid med Nord-Trønderlag fylkesbibliotek.

ISBN: 978-82-998227-8-7. Gïelearnie, 2016. 1 CD. (Kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)

Bodil Vidnes-Kopperud: Sjaavnjoe-nïejte

desember 11, 2015

sjaavnjoeniejte-654x1024Bodil Vidnes-Kopperuds debutbok Ønskejenta fra 2007 i sørsamisk utgave. For barn i alderen 6-9 år.

Det beste Nora vet, er å høre historien om hvordan mamma fant henne og de to ble en familie. Noras adoptivmor forteller om da hun hentet henne i Kina. Nora kjenner historien godt, og fyller ut morens beretning. En vakker fortelling om lengsel og om båndet mellom mor og datter.

Boka er oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen og gitt ut av det sørsamiske språksenteret Gïelem nastedh i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

ISBN: 978-82-93402-03-9. Gïelem nastedh, 2015.  44 s. Heftet. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte)