Archive for the ‘Noveller/Noveallat’ category

Kirste Paltto: Ale fal muital

november 28, 2013

765 omslag.inddDen kjente samiske forfatteren Kirste Paltto fra Finland har gitt ut ny bok med 11 eventyrnoveller for ungdom. Her blir du blant andre kjent med: Vuovru, som er forbauset over hvor mye mat og ting menneskene har. Gieddegeašgálgu, kjerringa som bor i enden av enga og som redder lammet, Muorjenjunni. Muohta-áddjá, som skal bringe snø i tide. Jetten, som må lete etter leker til jettedattera, og Gorremaš om hvorfor han dro til Amerika. Beregnet for aldersgruppen: 12-16 år. Nordsamisk tekst.

ISBN: 978-82-7374-765-5. Davvi girji, 2013. 155 s. 280.- (kan også kjøpes gjennom haugenbok.no)

Máidnasat Sámis – J.K. Qvigstad čohkken máidnasat jagiin 1880-1901 (CD)

august 13, 2012
 1

800 logu loahppageažis jođii Just Knud Qvigstad Sámis ja čohkkii máidnasiid, cuvccaid ja muitalusaid. Boađusin šadde njeallje assás girjji, mas leat muitalusat Stuorravuona rájis gitta Anárii. Girjjit almmuhuvvoje jagiin 1927-1929. Stálut, čáhcerávggat, háldit, eahpáraččat ja čuđit leat dieđusge dáin. Muhto doppe leat maiddái noaiddit, gonagasat, hánes báhpat ja jámehat. Jietnagirjji muitaleaddjit bohtet maiddái dain guovlluin gos muitalusat leat čohkkejuvvon. Daid sisdoallu rievdá báikkis báikái ja nu dahket suopmanat ge. Dán jietnagirjjis leat válljen unna oasáža dan rikkis máinnasmáilmmis man Qvigstad nu viššalit čokkii ja vurkii boahttevaš buolvvaide buorrin.

Denne lydbok er ett utvalg av de fortellinger J.K Qvigstad samlet inn blant samer under slutten av 1800-talet. Bøkene ’Lappiske eventyr og sagn’ (1927-1929) er en rik kilde av samisk fortellertradisjon. Ljudboken är inläst på nordsamiska.

ISBN 978-91-978810-3-6. Sámi Kompania, 2012. 5 CD. SEK 360:- Kan beställas från: Ájttes webb-shop.

Whispering treasures – an anthology

mai 16, 2012

Whispering Treasures er en samisk skjønnlitterær antologi i engelsk språkdrakt. Tekstene gir et bilde av et samfunn i endring der man må forholde seg til modernisering og trykket fra storsamfunnet, men også til en virkelighetsforståelse som holdes levende av en rik fortellertradisjon basert på myter og magi. Forfatterne som er representert er blant andre Kirste Paltto, Kerttu Vuolab, Jovnna Ande Vest, Inga Ravdna Eira og Sara Margrethe Oskal. Paperback.

Whispering Treasures  is a literary anthology.  The texts depict a picture of a changing society, where one has to cope with modernization and pressure from the main society on the one hand; and a reality kept alive by a rich oral tradition based on myths and magic. Paperback.

ISBN: 9788273748690 . Davvi girji, 2012. 120 s. 175.- (kan kjøpes fra bl.a. haugenbok.no og bokkilden.no)

Magne domantrener Skåden: Før fanden får sko på beina – og andre fandenivoldske historier

januar 5, 2012

Siden oppstart av intensiv hjernetrening i 2005 har forfatteren Magne Skåden fra Skånland i Sør-Troms gitt ut sju bøker. Gjennom treninga fikk han en stemme ved fasilitert skriving. Han taler gjennom å skrive. 

Denne er hans tredje novellesamling hvor fortellingene er lokalisert til Fandens rike som er omgitt av de utenforliggende riker. Disse er vage. Fandens rike derimot har faste og forutsigbare rammer. Fanden er en tilbakelent leder. Riket, organiseringa og temperaturen er ikke slik man forventer det. Heller ikke Fanden sjøl. Inn i denne konstellasjonen er talemåter omkring Fanden og historiene rundt disse plassert.

ISBN: 978-82-91973-50-0. Skaniid girjie, 2011. 190.- (kan også kjøpes gjennom bl.a haugenbok.no)

Magne Domantrener Skåden: Gi meg fem ord/Give med five words/Atte munnje vihtta sáni

juli 8, 2011

Gi meg fem ord / Give me five words / Atte munnje vihtta sáni er Magne domantrener Skådens andre novellesamling. I 2009 lanserte han den første:  Jeg er ikke en fjellklatrer.

Hver novelle bygger på fem ord gitt forfatteren av familie og venner. Resultatet er blitt uforutsigbare noveller. Språket er forunderlig nakent og tidvis mirakuløst billedskapende i all sin konsentrasjon. Det er ikke til å fatte at forfatteren har kunnet makte å bygge opp en uttrykkskraft som her slår mot en, – og at hans stilistiske særpreg har kunnet modnes i den kommunikasjons-messige isolasjonen han har vært innelåst i.

Tekst på norsk, samisk og engelsk.

ISBN: 978-82-91973-46-3. Skániid girjie, 2011. 112 s. 190.- (fra bl.a. haugenbok.no)

Hadde jeg bare visst…fortellinger skrevet av unge mennesker for unge mennesker

mai 19, 2011

Antologi for ungdom med tekster skrevet av avgangselevene 09/10 ved Karasjok skole. Tekstene handler om vennskap og svik, mobbing og vold, popularitet og avvisning, og evnen til å tilgi og be om tilgivelse. Tekst på norsk og nordsamisk.

I boken er det med en læreveiledning der det er satt opp ett opplegg for hvordan man kan jobbe med disse temaene i skolen.

Girjjis leat čállosat maid nuorat, Kárášjoga vuođđuskuvlla 10 .luohkkálaččat 09/10, leat čállán nuoraid várás. Girji lea ustitvuođa ja behtolašvuođa birra, givssideami ja veahkaválddálašvuođa birra, bivnnutvuođa ja ja hilguma birra.

Girjjis lea maiddái oahpaheaddji bagadus. Das gieđahallo mo bargat dáinna fáttáin skuvllas.

ISBN: 978-82-7374-832-4. Davvi girji, 2011. 112 s. 195.- (kan også kjøpes fra bl.a haugenbok.no)

Sara Margrethe Oskal, Jovnna-Ánde Vest, Inga Ravna Eira & Ritva Nystad: Dál ja dalle – noveallat

desember 22, 2010

Novellesamling med samtidsnoveller for voksne på nordsamisk. Davvi Girji feirer 20 år i 2010 og lanserer i den forbindelse Dál ja dalle (Nå som tidligere), som er resultatet av Davvi Girjis novellekonkurranse i 2009.

I tillegg til vinnernovellen  Dál ja dalle (Nå som tidligere) av Sara Margrethe Oskal finnes her 3 andre noveller. Jovnna-Ánde Vests’ Earrodearvuođat (Avskjedshilsen), Inga Ravna Eiras´Guovžžaš (Lille Teddybjørn) og Ritva Nystas´Suoivvan (Skyggen).

Davvi Girji ávvuda 20 jagi dán jagi, ja dan oktavuođas almmuhat Dál ja dalle-noveallačoakkáldaga mii lea Davvi Girjji 2009′ novealla-gilvvu boađus. Čoakkáldagas leat mielde vuoitonovealla Dál ja dalle ja
golbma eará novealla Jovnna-Ánde Vest: Earrodearvuođat, Inga Ravna Eira; Guovžžaš ja Ritva Nystad; Suoivvan.

ISBN: 978-82-7374-601-6. Davvi girji, 2010. 96 s. 240.-

Ráhkista, ii ráhkis – noveallat

september 29, 2010

Ráhkista, ii ráhkis (elsker, elsker ikke) er en novellesamling for ungdom, med kjærlighet som tema.  Novellene handler om forelskelse, om å våge å følge sitt hjerte, om savn og svik.

Boka er skrevet av seksten nordiske forfattere fra åtte forskjellige språkområder. De samiske bidragene er skrevet av Simon Issát Marainen (Manimus reive) og Kirste Paltto (In hálit massit su). Novellesamlingen gis også ut på færøysk, grønlandsk, islandsk, finsk, dansk, svensk og norsk. Novellene er oversatt til nordsamisk av Harald Kåven.
 

 Ráhkista, ii ráhkis lea noveallačoakkáldat nuoraide. Girjji temá lea ráhkisvuohta. Dás lea ráhkástuvvama, ráhkisteami birra, behtohallama ja beahttima birra.

Girjji leat čállán guhttanuppelot davviriikkaláš čálli gávcci iešguđet giellaguovllus. Noveallačoakkáldat gávdno sámegillii, fearagillii, ruonáeatnangillii, islánddagillii, suomagillii, dánskagillii, ruoŧagillii ja dárogillii.

ISBN: 978-82-7374-785-3. Davvi girji, 2010. 192 s. 220.- (Kan også kjøpes gjennom haugenbok.no)

Den norske versjonen: Elskar, elskar ikkje – noveller. Det Norske Samlaget, 2010. ISBN:  978-82-521-7431-1. 249.- (kan kjøpes bl.a. gjennom haugenbok.no)

Inga Ravna Eira: Eadni ganjaldii mu fuolppuid

desember 9, 2009

I Eadni ganjaldii mu fuolppuid (mor gråt over mine skjørt) forteller Inga Ravna Eira vakkert og poetisk om hvordan det er å leve i to samfunn, i et samisk samfunn i endring og i det norske samfunnet. Boka handler om jeg-personens utvikling fra barndom til voksen. Forfatteren skildrer hennes erfaringer og opplevelser gjennom dikt og korte prosatekster.

Eadni ganjaldii mu fuolppuid girjjis muitala Inga Ravna Eira čábbát ja poehtalaččat mo lea eallit guovtti servodagas, sámi servodagas mii rievdá ja dáža servodagas . Girji lea mun-persovnna ovdáneami birra mánnávuođa rájes ollesolbmo rádjai. Čálli govve su vásáhusaid ja fearániid divttaiguin ja oanehis prosateavsttaiguin.

ISBN: 978-82.7374-821-8. Davvi girji, 2009. 80 s. 145.-

Du salla mu dorvu (antologi)

november 25, 2009

Antologien Du salla mu dorvu (ditt favn min trygghet) er skrevet av åtte flinke, energiske, ivrige og oppfinnsomme unge og er resultatet av et skrivekurs arrangert av Samisk forfatterforening og Sametinget i 2003. Boka inneholder dikt, noveller, sagn/eventyr og eventyrnoveller som blant annet handler om forelskelse, skuffelse og håp. Boka er illustrert av Ulrika Tapio. 

Du salla mu dorvu-antologijja leat gávcci čeahpes, arves, ealjáris ja árveš nuora čállán. Girjjis muitalit divttat, noveallat, máidnasat ja máinnasnoveallat earret eará ráhkástuvvama, behtohallama ja doaivaga birra. Du salla mu dorvu- antologiijja lea vuolgán teavsttain maid gávcci nuora čálle Sámi Girječálliid Searvvi (SGS) ja Sámedikki čállinkurssas 2003:s. Ulrika Tapio lea ráhkadan čáppa ja ivdnás govaid girjái.

ISBN: 978-82.7374-743-3. Davvi girji, 2009.128 s. 195.-