Samiske tall forteller 9 – kommentert samisk statistikk 2016/Sámi logut muitalit 9 – čielggaduvvon sámi statistihkka 2016

Publisert november 29, 2016 av Edel
Kategorier: E-bøker/E-girjjit, Fagbøker/Fágagirjjit, Offentlig informasjon/almmolaš informašuvdna, Oppslagsverk/Ohcangirjjit, Sakprosa, Uncategorized

Tags: , , ,

Ssamiske-tall-forteller-9amiske tall forteller 9 inneholder artikler som handler om ulike sider ved oppvekstvilkårene for barn og unge i samiske områder. Boka har også med en presentasjon av Paul Inge Severide av tall fra Statistisk sentralbyrå som viser trender i samisk samfunnsutvikling på forskjellige områder.

Kolbjørn Rafoss og Kjell Hines: Bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk- og norsktalende ungdom i Finnmark

Dag Broch: Den samiske kulturskolen

Bente Ovedie Skogvang: Festivaler med samisk innhold

Kevin Johansen: Samisk lærertetthet

Torkel Rasmussen: Samiske medier for barn og ungdom

Ketil Lennert Hansen: Selvopplevd diskriminering av samer i Norge

Elektronisk tilgang: http://www.sametinget.no/Dokumenter

ISBN: 978-82-7367-043-4. Sámi allaskuvla, 2016. 171 s./180 s. Heftet.

Ragnfrid Trohaug: Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh! (CD lydbok)

Publisert november 29, 2016 av Edel
Kategorier: Barn/Mánát, Romaner/Románat

Tags:

mijjieh-lydbokLydbokversjon av  Ragnfrid Trohaugs  Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh! (2016) som er sørsamisk oversettelse av Vi vil ha hund (2012). For barn i alderen 8-12 år.

Tvillingene Jennie og Åvla ønsker seg en hund og boka handler om alt de finner på for å nå målet. De får god bruk for sine samarbeids- og overtalelsesevner. De er villige til å gjøre det meste for å overbevise foreldrene om at de kan ta ansvar for et kjæledyr. Til og med rydde rommet sitt. Men når det viser seg at det ikke hjelper, må de tenke større. Kanskje kan de kidnappe naboens hund?

Boka er oversatt til sørsamisk av Åse Klemensson og Kjell Roger Appfjell har lest inn boka.

Lydboka er gitt ut i samarbeid med Nord-Trønderlag fylkesbibliotek.

ISBN: 978-82-998227-9-4. Gïeleaernie, 2016. 1 CD. (kan kjøpes gjennom Saemien sijte)

Bodil Vidnes-Kopperud: Sjaavnjoe-nïejte (CD lydbok)

Publisert november 24, 2016 av Edel
Kategorier: Barn/Mánát, Lydbøker/Jietnagirjjit

Tags: ,

sjaavnjoeniejteLydbokutgave av Sjaavnjoe-nïejte (2015) av Bodil Vidnes-Kopperud. Boka er sørsamisk oversettelse av Ønskejenta (2007) som er en historie om adopsjonskjærlighet.  For barn i alderen 8-12 år.

Noras adoptivmor forteller om da hun hentet henne i Kina. Nora kjenner historien godt, og fyller ut morens beretning. En vakker fortelling om lengsel og om båndet mellom mor og datter. Ellen Bull Jonassen har oversatt boka til sørsamisk: Boka er lest inn av  Ejva-Krihke Jonassen.

Lydboka er gitt ut i samarbeid med Nord-Trønderlag fylkesbibliotek.

ISBN: 978-82-998227-8-7. Gïelearnie, 2016. 1 CD. Kan kjøpes gjennom Saemien sijte

Samiska rötter – släktforska i svenska Sápmi

Publisert november 23, 2016 av Edel
Kategorier: Fagbøker/Fágagirjjit, Oppslagsverk/Ohcangirjjit, Uncategorized

Tags: , ,

samiska-rotter
Håndboken Samiska rötter er laget for å gjøre det enklere å slektsforske på samiske røtter i Sverige. Håndboken er en guide til forskjellige kildematerialer og gir også kunnskap om samisk kultur, historie og samfunn. Disse kunnskapene er viktige når de forskjellige kildematerialer skal tolkes og forstås ut fra et samisk perspektiv.

I 10 tematiske kapittel tilbys slektsforskeren grunnleggende innsikt og veiledning for å nærme seg og forstå sin samiske slektshistorie. Svensk tekst.

Ny bok lanseras på Släktforskardagarna: Ska göra det enklare att forska på samiska rötter (17.08.16)

ISBN: 9789188341037. CEDAR & Vaartoe, 2016. 135 s. 255 SEK (kan kjøpes gjennom rötterbokhandeln)

Randi Sjøli: Byggeskikk i Sápmi

Publisert november 22, 2016 av Edel
Kategorier: Fagbøker/Fágagirjjit, Sakprosa, Uncategorized

Tags: , , ,

byggeskikk_i_sapmiBoka gir en oversikt over viktige sider ved den byggeskikken som finnes i Sápmi. Utover en historisk introduksjon omtales mange lokaliteter fra nord til sør i Sápmi. De omtalte husene finnes først og fremst på norsk side, mens enkelte på svensk og finsk side er tatt med. Innholdet har sin basis i materiale som er framkommet gjennom forfatterens arbeid i kulturminneforvaltningen i Sametinget og i Finnmark fylkeskommune, dessuten egen forskning.

ISBN: 978-82-8263-211-9. ČálliidLágádus, 2016. 167 s. Innb. 358.-  (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

Odd Mathis Hætta: Samebygder på Finnmarksvidda. 2 bind

Publisert november 16, 2016 av Edel
Kategorier: Fagbøker/Fágagirjjit, Oppslagsverk/Ohcangirjjit, Sakprosa

Tags: , , , ,

samebygder-pa-finnmarksvidda

Odd Mathis Hætta har gitt ut et tobindsverk om samebygder på Finnmarksvidda. Bøkene er et referanseverk for natur, bosetting og kultur på vidda.

Bind 1: Samebygder på Finnmarksvidda – natur, bosetting og kultur sett i et økologisk perspektiv gir en oversikt over naturgrunnlaget på vidda med vekt på oversikter over geologi, landskapsformer, klima, vegetasjonssoner -og typer, plante og dyreliv. Del II av bindet gir en oversikt over gård, hus og folk og viser hvordan et bygdesamfunn på et av landets kaldeste steder kunne eksistere og utvikle seg, og hvordan man kunne utnytte begrensede naturressurser.

Bind 2: Samebygder på Finnmarksvidda 2 – materiell og immateriell kultur sett i et økologisk perspektiv viser hvordan bygdenes innbyggere taklet og utnyttet ressursene i et økologisk perspektiv. I del III er det lagt vekt på aktiviteter for å skaffe mat, brensel og forråd i et selvforsyningssamfunn og utnyttingen av ressurser med sikte på å bedre økonomien gjennom varebytte og handel.Del IV omhandler tradisjoner, skikker, slektskapsforhold, relasjoner mellom folk som fadderskap og gjensidig tjenesteyting, religion og folketro.

Bind 1: ISBN: 978-82-690262-0-7. Eget forl., 2016. 305 s. Heftet. 289.-

Bind 2: ISBN: 978-82-690262-1-4. Eget forl., 2016 325 s. Heftet. 289.-

Bøkene kan  bestilles fra Lindbak Finnmark avd. Kautokeino: post.finnmark@lindbak.no

Svetlana Zaborščikova: Sandra-áhkku – máinnas

Publisert november 15, 2016 av Edel
Kategorier: Skjønnlitteratur/Čáppagirjjálašvuohta

Tags: , ,

sandra-ahkkuEventyr på kildinsamisk og nordsamisk  for barn i alderen 5-9 år.

På en jakttur forsvinner den samiske familiens husfar, og Sándrá og barna sørger lenge over ham. Familien må rømme fra røvere til et annet sted. Heller ikke der fikk de være lenge i fred før de igjen nærmet seg.  Sándrá redder seg selv, barna og hundene fra røverne med magiske ord som en hvit rein forteller henne.

Soarvvis oažžu jeđđehusa (Anne Olli, NRK Sápmi 15.11.16)

ISBN: 9788273749642. Davvi girji, 2016. 26 s. Innb. 155.- (kan kjøpes gjennom haugenbok.no og Biblioteksentralen)